Nieuwste Artikelen

  • Stress op het werk Last van stress op het werk? Volg deze stappen!. Meer>

  • Mindfulness Is het toch weer een nieuwe hype? Of toch niet...Meer>

  • Thuis mediteren Thuis meditatie, ideaal om echt tot rust te komen. Meer>

  • Yoga tips Hierbij 5 handige yoga tips voor beginners. Meer>

Stress op het werk

Wij definieerden stress als alle spanningen die we in ons dagelijks leven ervaren. Stress is de respons die door een stressor (stress gebeurtenis) wordt veroorzaakt. De stressoren kunnen zowel van buiten af komen (extern) als door ons zelf veroorzaakt worden (intern). Voorbeelden van externe stressoren zijn maatschappelijke, economische, politieke, biologische krachten die veranderingen in ons leven, op ons lichaam en op onze status veroorzaken. Interne stressoren zijn meer krachten die onstaan door onze gevoelens, emoties en gedachten. Denk hier aan het voorbeeld van het bekende placebo effect. Voor bijna iedereen heeft het woord stress een negatieve bijsmaak. Elke uitdaging, prikkel, taak, activiteit, gebeurtenis brengt druk of spanningen met zich mee. Zolang wij zelf deze prikkels als een uitdaging beschouwen is er geen sprake van stress, zelfs als deze uitdagingen ons moeite, energie en zware offers kosten. Hoeveel mensen putten zich niet uit bij een zware bergbeklimming, breken de hersenen bij een spannende schaakwedstrijd en voelen zich lekker als ze doelstellingen moeten bereiken op werk, in de studie of andere activiteiten. Positieve stress geeft het leven kleur, maakt het prikkelend en helpt ons vaak beter te presteren. Een tekort aan stress (bijvoorbeeld verveling) en continue blootstelling aan hoge intense spanningen kan echter wel schadelijk zijn. Verderop zien we hoe ons lichaam en geest op stress reageren en welke gevolgen stress voor onze gezondheid heeft.

Wat bepaald nu of stress belastend is? Stressbestendige mensen redden zich onder dezelfde omstandigheden vaak beter omdat zij de gebeurtenissen vaak als een uitdaging zien. Ze hebben vaak het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op de situatie en hebben sterk innerlijke overtuigingen over de zin, noodzaak, en beheersbaarheid van omstandigheden. Daarnaast straalt vaak vertrouwen over zich zelf af, over het vermogen om met tegenslagen om te gaan en over de eigen stress bestendigheid. In onze visie bepaalt hoe wij zelf de dingen zien en hoe we er zelf mee omgaan of we stress ervaren. Ofwel het zijn niet zo zeer de stressoren die bepalen hoeveel stress wij ervaren, maar hoe wij ze zien, inschatten en wat wij ermee doen. Onderzoek heeft aangetoond dat als we erin slagen bewust te worden van onze opties en aandacht besteden aan de relevantie en doeltreffendheid van onze reacties in die situaties- aanzienlijke controle kunnen uitoefenen op onze ervaring van de stress en daardoor kunnen beinvloeden of deze al dan niet tot ziekte leidt (Kabat-Zinn). Dit betekent dat een gebeurtenis door de ene persoon als stressvol kan worden beschouwd en voor de ander als een non-event. Als je een gebeurtenis als een bedreiging voor je welzijn ervaart zal deze belastend zijn. Perceptie van het probleem is dus cruciaal voor de hoeveelheid stress die je ervaart.

De praktijk is dat de meerderheid automatische reageert op stress. We voelen ons even gespannen en lopen bijvoorbeeld als reactie onbewust naar de koffieautomaat of onze ijskast. Automatische reacties verergeren bijna per definitie stress. Ze verhinderen dat we helder zien, daardoor de juiste beslissingen kunnen nemen, problemen creatief kunnen oplossen en emoties goed kunnen uiten. Voor je het weet beland je in een viceuze cirkel en leiden de effecten tot een of ander vorm van klachten. Wanneer we in staat zijn om onze bewustwording van onze stressoren, het stressproces en de gevolgen van onze reactie te verbeteren kunnen we onze ervaring van de stresssituatie veranderen. Wanneer we de ervaring veranderen kunnen we ook de gevolgen van stress op ons zelf veranderen. Het herkennen en waarnemen van stressreacties en spanningen bij jezelf zijn een noodzakelijke voorwaarde om verder te komen en het probleem bij de wortel aan te pakken. Volgens Colemans bekende boek 'emotionele intelligentie' kenmerkt zich ware emotionele intelligentie (EQ) door goed zijn in het herkennen van gevoelens en gedachten bij jezelf als deze zich voordoen. De volgende stap is dus leren hoe ons lichaam en geest op stress reageert. Bron: abc-van-meditatie.nl